Секционните индустриални врати са идеалното решение за затварянето на индустриалните пространства в специфични конструктивни ситуации. Размерите по желание на клиента и използването на специални компоненти позволяват разнообразни технически решения за интензивно използвани врати.

    

Индустриалните секционни гаражни врати MCA се характеризират с:

 • Модерна технология на производство и отлично вписване на вратата в сградата
  • Стандартни плъзгащи системи
  • Плъзгащи системи LHF (Low Headroom Front) с монтиране на торсионните пружини на трегера
  • Плъзгащи системи LHR (Low Headroom Rear) с монтиране на торсионните пружини в задната част на релсите
  • Плъзгащи системи FTR (Follow The Roof), когато се изисква релсите да следват покрива
  • Плъзгащи системи HL (High Lift), когато се изисква релсите да бъдат издигнати над светлия отвор
  • Плъзгащи системи HL-FTR (High Lift и Follow The Roof), когато се изисква релсите първо да вървят нагоре, а след това да следват формата на покрива
  • Плъзгащи системи FVL (Full Vertical), при които релсите вървят право нагоре, успоредно на стената.
 • Оптимална термоизолация, постигната чрез
  • сандвич-панели с дебелина 40 мм
  • странични уплътнения
  • двойно уплътнение в долната част на вратата
 • Комфорт, надежност и сигурност
  • Електричестко задвижване от разстояние с помощта на дистанционно, чийто код не може да бъде клониран
  • Система против скъсване на пружините
  • Система против прищипване на пръстите между панелите
  • Система против опити за проникване с взлом
  • Система от типа “safety edge” – когато вратата срещне препятствие, тя се връща сама нагоре
  • Система с фотоклетки
  • Възможност за аварийно отваряне, когато няма ток
  • Гаранция за минимум 15 000 / 25 000 цикъла
 • Разнообразие от цветове и аксесоари  
  • Разполагаме с над 40 стандартни панела с различни цветове и десени
  • Възможност за остъкляване на гаражната врата
  • Възможност за интегриране на пешеходна врата с нисък праг