Ограда код-1044

Ограда код-1044

Ажурна ограда изпълнена по индивидуален проект.

Изпълнява се спрямо индивидуалните размери на вашия терен.

Възможна е промяна на положението и вида на елементите.Ажурна ограда изпълнена по индивидуален проект.

Изпълнява се спрямо индивидуалните размери на вашия терен.

Възможна е промяна на положението и вида на елементите.

 

Материали за изработка:

-Профили 20/20/2мм.

-Двустранно поставени шини 20/5мм.

-Декоративни елементи тип: Кошничка, Ринг и Връхчета